Toimintakertomus 2010-2011

ESKON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUODELTA 2010-2011

TOIMINNAN TARKOITUS

Eskon koulun vanhempainyhdistys on koulun kaikkien oppilaiden vanhemmille tarkoitettu yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen vanhempien voimavarat. Toiminta antaa siihen osallistuville mahdollisuuden tutustua muiden oppilaiden vanhempiin sekä vaikuttaa kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Yhdistyksen toiminta perustuu sääntöihin ja yleiseksi toimintalinjaksi hyväksyttyyn periaatteeseen: ”Yhteistä tekemistä kouluyhteisön hyväksi”. Tavoitteena on myös tuoda julki vanhempien kannanotot opetusta ja koulun toimintaa koskevissa kysymyksissä.

JÄSENISTÖ

Lukuvuoden päättyessä yhdistyksessä on 76 maksanutta jäsentä. Perustamiskokous vahvisti jäsenmaksuksi viisi (5) euroa / jäsen.

 

HALLITUS

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Anni Främling, varapuheenjohtajana Miia Palmu, sihteerinä Riitta Kurkela. Muut hallituksen jäsenet: Essi-Noora Jylänki, Minna Koskela, Liinu Nikurautio, Laura Reiniaho, Jukka Thure, Terhi Thure, Harri Välimäki, Krista Winberg. Hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja on ollut Mari Liikanen. Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana kahdeksan kertaa. Vanhempainyhdistyksen opettajajäsenenä on toiminut Hannu Tuure.

TOIMINTA JA TILAISUUDET

  • Perustamiskokous 19.10.2010, osallistujia 21 henkeä.
  • Pikkujouluhippalot Eskon koululla 10.12.2010.
  • Riihimäki-rallin makkaranmyynti Lasiliirin huoltopisteellä 13.1.2011
  • SM – rallisprintin lipunmyynti Hausjärvellä 13.2.2011
  • Rusettiluistelu Hikiän kentällä 28.2.2011
  • Eskon koulun disko 1.4.2011
  • Vappupallomyynti Eskon koululla 28. – 29.4.

TIEDOTUSTOIMINTA

Hallitus on lähettänyt yleistiedotteita reppupostissa kaikille vanhemmille (4kpl) ja sähköpostitse jäsenille (2kpl) sekä tapahtumatiedotteita koteihin reppupostitse (4kpl) lukuvuoden aikana. Ensimmäisessä reppupostitiedotteessa kerrottiin yhdistyksen perustamisesta, hallituksen kokoonpanosta sekä jäsenmaksun suuruudesta.

Vanhempainyhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollisuus liittyä yhdistyksen toiminnasta tiedottavalle postituslistalle. Ilmoittautuminen postituslistalle toteutettiin jäsenmaksulapun yhteydessä kerätyillä sähköpostiosoitteilla. Yhdistyksen omat kotisivut (www.eskonkoulu.fi) ovat vielä kehitteillä ja tavoitteena on, että ne saataisiin toimimaan syksyyn 2011 mennessä.

MUUTA

Eskon koulun vanhempainyhdistyksen hallitus teki aloitteen Hausjärven kunnalle, missä ehdotettiin laitettavaksi hidastetöyssyjä Eskon koulun viereisille teille sekä taskuparkkipaikkoja koulualueen lähelle.

Eskon koulun vanhempainyhdistys on tukenut kuluneena lukuvuonna koulun kaikkia opetusryhmiä luokkaretkien järjestämisessä yhteensä 2667 eurolla.

Anni Främling                                                                Riitta Kurkela

Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri

Permalink

Vastaa