Pöytäkirja 17.8.2011

PÖYTÄKIRJA

Eskon koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokous Paikka: Eskon koulu Aika: 17.8.2011 klo 19.00. Läsnäolijat: Anni Främling (pj), Riitta Kurkela (siht), Essi-Noora Jylänki, Minna Koskela, Laura Reiniaho, Terhi Thure, Harri Välimäki, Mari Liikanen ja rehtori Seppo Kaski

1. Puheenjohtaja Anni Främling avasi kokouksen

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta.

5. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (17.5.2011) pöytäkirja ilman muutoksia.

6. Mari esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja taseen. Tilikauden tulos on 230 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen sihteerillä on varastossa käyttötavaroita sekä kaakaojuomapusseja 200 kpl. Tämän lisäksi on tiedossa, että tilille on tulossa Karhin koulun vanhempaintoimikunnalta noin 500 euroa. Yhdistyksen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja tasekirjan.

 

6. Toimintakertomus jaettiin luettavaksi, eikä siihen ollut kellään mitään lisättävää, joten se hyväksyttiin esitetynlaisena

7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään Eskon koululla tiistaina 27.9. klo 19.

8. Vierailu vanhempainillassa torstaina 8.9. klo 18. Seppo Kaski varaa vanhempainyhdistykselle tuokion toiminnan esittelyn ja samalla uusien toimijoiden rekrytointiin. Anni valmistelee esityksen ja tarvittaessa joku hallituksen jäsenistä avustaa Anni esityksen läpiviennissä.

9. Syksyn 2011 toiminta

a) Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta vuosikokousta varten: Anni ja Riitta laativat alustavan esityksen, mikä toimitetaan sähköisesti hallituksen jäsenten kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi.

b) Seppo Kaski kertoi, että koululla on ollut puhetta mm. toimintapäivästä -/ illasta. Tämä voisi liittyä joko koulun opetukselliseen teemaan, mikä on tänä vuonna ”Yrittäjyys”. Koulussa on ilmaistu koulussa kiinnostusta myös sirkukseen. Asia jätetään myöhemmin päätettäväksi.

10.  Muut asiat

a) Kotisivut: Harri esitteli työstämiään yhdistyksen kotisivuja, mitkä todettiin toimintakelpoisiksi. Kotisivut saatetaan toimintakuntoon alkusyksyn aikana. Sihteeri toimittaa saatavilla olevan materiaalin Harrille, jotta sivulle saadaan aineistoa. Seppo Kaski esitti, että sivujen käyttöön tulisi ohjata sekä opettajia, että oppilaita, mitä kannatettiin. Aikatauluja ei sovittu tässä vaiheessa.

b) Vanhempainyhdistyksen hallituksen ja opettajakunnan tapaaminen: sovittiin tapaaminen alustavasti lokakuulle, jonakin maanantaina klo 14 koululla

c) Lupauduttiin Hyvinkäälle liikenteenohjaukseen 10.9. Riitta ilmoittaa Heikki Vihtoselle ja Mikael Tigerstedt’lle osallistumisestamme. Terhi laittaa ilmoituksen jäsenille sekä pitää listaa ilmoittautuneista.

d) Lupauduttiin tuuraamaan koulun henkilökuntaa koulutuspäivänä 29.8. Talkoisiin lähtevät: Laura, Essi, Minna ja Riitta.

11. Seuraavan kokousen ajankohdasta päätetään vuosikokouksessa.

12. Kokous päättyi klo 20.50

Puheenjohtaja                                                 Sihteeri

Anni Främling                                                  Riitta Kurkela

Permalink

Vastaa