Ensimmäisen vanhempainyhdistysvuoden kuulumiset

Kevätterveiset vanhempainyhdistykseltä!                            TIEDOTE 4/2011

 

Ensimmäinen lukuvuosi Eskon koulussa on lähestymässä loppuaan. Puolin ja toisin on opeteltu uuden koulun tavoille – myös vanhempainyhdistys on ollut opintiellä etsiessään sopivia toimintamuotoja. Uuden koulun monitoimiluokka on tarjonnut oivat puitteet kokousten pidolle – kahvit on saatu keitettyä ja tietotekniikkaa on voitu tarvittaessa hyödyntää.

Vanhempainyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 19.10.2010, jolloin yhdistykselle valittiin hallitus, minkä puheenjohtajana on toiminut Anni Främling, varapuheenjohtajana Miia Palmu, sihteerinä Riitta Kurkela. Muut hallituksen jäsenet: Essi-Noora Jylänki, Minna Koskela, Liinu Nikurautio, Laura Reiniaho, Jukka Thure, Terhi Thure, Harri Välimäki, Krista Winberg. Rahastonhoitaja on ollut Mari Liikanen. Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana kahdeksan kertaa. Vanhempainyhdistyksen opettajajäsenenä on toiminut Hannu Tuure. Lukuvuoden päättyessä yhdistyksessä on 76 maksanutta jäsentä.

Vanhempainyhdistys on toiminnallaan pyrkinyt tukemaan koulun työtä. Olemme keskusteluissa koulun henkilökunnan kanssa tuoneet julki vanhempien kannanottoja opetusta ja koulun toimintaa koskevissa kysymyksissä, joista esimerkkinä voi mainita koulun tiedotuskäytännöt.

Vanhempainyhdistyksen on ollut huolissaan koulualueen liikenteen sujumisesta. Yhdistys teki aloitteen Hausjärven kunnalle, missä ehdotettiin laitettavaksi hidastetöyssyjä Eskon koulun viereisille teille sekä rakennettavaksi taskuparkkipaikkoja koulualueen lähelle. Aloitteet eivät ensimmäisessä käsittelyssä johtaneet toimenpiteisiin, joten yhdistys pyrkii aktiivisesti jatkamaan kunnan kanssa vuoropuhelua koulualueen turvallisuuden parantamiseksi.

Eskon koulun vanhempainyhdistys on tukenut kuluneena lukuvuonna koulun kaikkia opetusryhmiä luokkaretkien järjestämisessä yhteensä 2800:lla eurolla. Tämä oli mahdollista, koska rahavaroja saatiin kartutettua mm. järjestämällä seuraavia tilaisuuksia:

  • Pikkujouluhippalot Eskon koululla 10.12.2010.
  • Riihimäki-rallin makkaranmyynti Lasiliirin huoltopisteellä 13.1.2011
  • SM – rallisprintin lipunmyynti Hausjärvellä 13.2.2011
  • Rusettiluistelu Hikiän kentällä 28.2.2011
  • Eskon koulun disko 1.4.2011
  • Vappupallomyynti Eskon koululla 29.4.

Nämä tapahtumat onnistuivat lukuisten vanhempien ja oppilaiden mahtavalla yhteistyöllä, josta heille kaikille erityiskiitokset! Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme ja yhdistystämme tukeneille yrityksille: M-lähikauppa, Sarafaani Oy, Tilipalvelu Profitas, AGA ja Kuljetus Jussila.

Yhdistyksen omat kotisivut (www.eskonkoulu.fi) ovat vielä kehitteillä ja tavoitteena on, että ne saataisiin toimimaan syksyyn 2011 mennessä. Kotisivujen tarkoituksena on palvella kohtaamispaikkana kaikkia kouluyhteisön jäseniä niin vanhempia, opettajia kuin oppilaitakin.

Lopuksi muistutamme, että kaikki koulun vanhemmat ovat tervetulleita kokouksiin ja kertomaan ajatuksiaan ja ideoimaan vanhempainyhdistyksen toimintaa.

AURINKOISTA JA LEVOLLISTA KESÄÄ KAIKILLE – SYKSYLLÄ TAVATAAN!

Eskon koulun vanhempainyhdistyksen hallitus

 

Permalink

Vastaa