Pöytäkirja 10.12.2012

Läsnä (hallitus): Terhi Thure (lähti kesken), Miia Palmu, Laura Reiniaho, Kirsi W., Harri Välimäki, Mari Liikanen, Satu Tase, Sanna Härkönen, Hanna Mäkelä.

1  Kokouksen avaaminen, järjestäytyminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Miia Palmu avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Miia Palmu toimii kokouksen puheenjohtajana ja Hanna Mäkelä sihteerinä.

2  Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin pienin lisäyksin. Kohdassa muut käsitellään edellisen kokouksen käsittelemättä jääneitä asioita.

3  Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja vahvistettiin allekirjoituksin.

4  Disco (16.11.2012)

Palautekeskustelun jälkeen päätettiin, että Laura ja Miia tarkistavat discon pelisäännöt. Satu ja Miia tarkistavat järjestysmiessäännöt esiin tulleiden asioiden kohdalta.

5  Käytöskilpailu

Kilpailu on tuonut parannusta ruokailuihin. Keväällä alkaa naulakkokilpailu. Keskusteltiin naulakkokilpailun palkinnoista. Ehdotettiin toistaiseksi jäätelöä palkinnoksi, mutta ideoita palkinnosta vastaanotetaan.

6  Kristiinan mailiasiat

Päätettiin ostaa dvd-elokuvia 40 kpl (4 erilaista, jokaista 10 kpl), joita voidaan jakaa tarvittaessa palkintoina (esim. discot ym. tapahtumat).

7  Taloustilanne

Discosta yhdistys sai lipputuloja 433 euroa. 62 henkilöä on tähän mennessä maksanut jäsenmaksun.

8  Koulun kuulumisia

Koulussa on ollut syksyllä täiongelma. Vanhempainyhdistys haluaa, että kaikille vanhemmille ilmoitetaan, jos koulussa löytyy täitä. Wilman tunnukset jaetaan ensi vuoden alussa ja Wilman kautta täitiedotuksenkin pitäisi olla tehokkaampaa.

IPad-asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

9  Muut asiat

Vanhemmat ovat epätietoisia voiko koulun kenttää käyttää jo klo 15 alkaen.  Harri kysyy koululta asiaa ja Miia tarvittaessa Jari Kovaselta.

Harri tuo uuden grillin koululle, kun Seppo kertoo säilytyspaikan.

Kerhotoimintakysely voidaan tehdä webropolilla (Harri kysynyt asiasta).

10  Seuraava kokous

Seuraava kokous on maanantaina 21.1.2013 klo 18.30.

11 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30.

Permalink

Vastaa