Kokouspöytäkirja 12.3.2012

PÖYTÄKIRJA

Eskon koulun vanhempainyhdistyksen hallitus, maanantai 12.3.2012, klo 18.30. Eskon koulun monitoimiluokka.  Läsnäolijat: Terhi Thure pj, Riitta Kurkela, Miia Palmu, Laura Reiniaho, Harri Välimäki, Mari Liikanen, Satu Tase, Kirsi W. Muut: Kristiina Järvensivu, Riitta Tapanainen, Mia Andersin, Hannu Tuure.

 1. Puheenjohtaja Terhi Thure avasi kokouksen ja se todettiin päätösvaltaiseksi.
 2. Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja oli lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostitse 7.3. ja se hyväksyttiin ilman muutoksia.
 4. Yhdistykselle tilille oli karttunut varoja jäsenmaksuista ja lisäksi käteiskassassa on mäenlaskusta saadut tulot. Viidennen luokan vanhemmat, Terhi, Marjut ja Riitta sekä oppilaat Sara ja Mimmi hoitivat 11.3. Oitin Urheilutalolla Kallen-hiihdon huoltopistettä pitäen samalla puffettia. Paikallislehtien toimittajat haastattelivat joukkoamme, jolloin saimme tilaisuuden kertoa vanhempainyhdistyksestämme ja koulustamme. Puffetin vaatimaton tuotto, luovutettiin viidennen luokan luokkaretkikassaan. Terhin ja Riitan anomuksesta päätettiin avustaa viidennen luokan luokkaretkeä 100 eurolla. Perusteluna oli että, vaivannäöllään heidän katsottiin tehneen vanhempainyhdistystä ja koulua tunnetuksi, ja että kokouksessa 10.10. päätettiin, ettei luokkaretkiä avusteta automaattisesti.
 5. Kotisivuille laitetaan juttuja, joissa on myös valokuvia. Pidetään toimintaohjeena, että valokuvissa olijoilta varmistetaan etukäteen lupa valokuvan julkaisusta.
 6. Hannu Tuure oli sopinut, että Olavi Sydänmaanlakka vierailee koululla 3.4. klo 18.30 – 20. Luentoilta maksaa 600 euroa ja lisäksi matkustuskulut. Anotaan paikalliselta MLL:n osastolta rahallista tukea luentoillan kulujen kattamiseen ja varaudutaan maksamaan tuen ylittävä maksuosuus. Hannu Tuure tekee salivarauksen, sopii urheilukentän käytöstä parkkeeraukseen sekä tekee ilmoituksen ko. tilaisuudesta kaikille Hausjärven kouluille jaettavaksi koteihin. Riitta tekee puffin asiasta paikallislehtiin. Harri tekee Lauran kanssa mainosjulisteen. Eskon koulun viidennen luokan vanhempia kysytään pitämään puffetia tilaisuudessa ja tarvittaessa he hankkivat apuvoimia muiden luokkien vanhemmista.
 7. Diskon 23.3. järjestelyistä. Miia vastaa ohjelmasta, Riitta kyselee järjestysmiehet, Terhi vastaa järjestysmiehistä, Mari huolehtii vaihtokassasta, Mia A. huolehtii karkit. Harri vastaa kuudennen luokan vanhemmista diskon puffettissa.
 8. Vanhempainyhdistyksen esittäytymisestä ykkösluokkalaisten ja eskareiden vanhempainillassa huolehtivat Miia Palmu, Kirsi Wahlroos ja Laura Reiniaho.
 9. Miia ja Laura laativat tsekkauslistan ”Vappuhenkiset olympialaiset” 27.4. tapahtumaan seuraavaa kokousta varten.
 10. Esiteltiin rehtori Hannu Tuurelle ideaa ”Luokkahenki-teemasta”. Tiedossa on, että luokan hyvä yhteishenki ja ilmapiiri ehkäisevät tehokkaasti koulukiusaamista. Tarjouduttiin kustantamaan em. projektia vanhempainyhdistyksen varoista. Asian jätettiin koulun harkittavaksi. Keskusteltiin paljon koulukiusaamisesta ja siihen liittyvistä näkökulmista.
 11. Muut asiat
  • Kouluvalokuvauksesta on tehty yhden vuoden sopimus Kuvaverkon kanssa.
  • Seuraavalle lukuvuodelle on koulutoimessa varauduttu kerhoihin, mutta vetäjien saaminen riippuu kunkin koulun opettajakunnasta. Asiaan vaikuttanee seuraavan lukukauden kuljetusjärjestelyt, jotka ovat vielä suunnitteluvaiheessa.
  • Harri ja Riitta lupautuivat pohtimaan tyytyväisyyskyselyä, joka tehtäisiin oppilaille, Kysymykset voitaisiin suunnata luokkahenkeen liittyviin asioihin.
  • Koululla on vahdittu tehostetusti naulakkokäyttäytymistä ja tulokset ovat olleet hyviä. Naulakoiden vahtiminen sitoo koululla paljon työvoimaa, joten koulun väki pohtii muutoksia naulakkojärjestelyihin.
  • Vanhempainliiton koulutukseen Lahdessa 14.4. klo 9 – 14.45. ovat lähdössä Riitta ja Kirsi. Yhdistys lupasi maksaa matkakulut.

12. Seuraava kokous pidetään 16.4. klo 18.30 Eskon koulun monitoimiluokassa.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40
.

Permalink

Vastaa