Pöytäkirja 13.5.2014

Hallituksen kokous

Läsnä (hallitus): Terhi Thure, Hanna Mäkelä, Satu Tase, Minna Minkkinen ja Laura Reiniaho.

1  Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous oli laillinen, mutta ei päätösvaltainen koska hallituksen jäseniä ei ollut tarpeeksi paikalla. Puheenjohtaja oli Terhi Thure ja sihteeri Hanna Mäkelä.

2  Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

3  Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei allekirjoitettu, koska Miia Palmu ei ollut paikalla.

4  Koulun kuulumisia

Hannu Tuure oli paikalla kertomassa koulun kuulumisia. Keskusteltiin mm. kevätjuhlan ajankohdasta, luokkiretkien toteutumisesta, luokkien oppilasmääristä ja avoinna olevista opettajien viroista.

5  Vappupallojen myynti

Vappupallojen myynti meni hyvin. Enemmänkin olisi mennyt kaupaksi ja suunniteltiin otettavaksi enemmän palloja myyntiin jatkossa. Myytävät pallot voidaan täyttää vaikka myyntitilanteessa, jolloin mahdolliset ylimääräiset pallot voidaan varastoida seuraavaan vuoteen.

6 Toteutunut vapputapahtuma 30.4.2014

Käytiin vapputapahtuman palaute läpi (koonti oli asialistan yhteydessä). Keskusteltiin myös vapaaehtoisten nuorten työntekijöiden palkitsemisesta.

6  Syksyn toiminta

Keskusteltiin eskareille ja ekoille tarkoitetusta tapahtumasta alkusyksyyn. Tapahtuman suunnittelua jatketaan myöhemmin.

7  Muut asiat

  • Satu hankkii koulunsa päättäville ruusut. Avuksi jakamiseen kysytään Oskaria.
  • Kevään viimeinen kokous pidetään syömisen merkeissä pe 30.5. klo 18.

8  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Permalink

Vastaa