Pöytäkirja 22.4.2014

Hallituksen kokous

Läsnä:Miia Palmu, Hanna Mäkelä, Terhi Thure, Laura Reiniaho ja Elina Turunen (saapui klo 19).

1  Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous oli laillinen, mutta ei päätösvaltainen koska hallituksen jäseniä ei ollut tarpeeksi paikalla. Hanna Mäkelä valittiin sihteeriksi.

2  Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

3  Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin.

4  Koulun kuulumisia

Koulun edustaja ei ollut paikalla, joten kuulumisia ei käsitelty.

5  Toteutunut 12.4.2014 puhvetti

Käytiin palaute pidetystä puhvetista. Todettiin, että sisätapahtumassa ei makkara ja banaani menneet niin hyvin kaupaksi kuin oli arvioitu. Valikoima oli ehkä liian laaja, jolloin osa tuotteista jäi myymättä. Vaikka voittoa ei tullut, pidettiin vastaavan puhvetin pitämistä myös ensi vuonna mahdollisena.

6 Tulevia tapahtumia

Vapputapahtuma pidetään 30.4.2014. Miia oli toimittanut tapahtuman koonnin etukäteen. Koonti käytiin kokouksessa läpi ja asioita tarkennettiin.

7  Muut asiat

Vappupalloja on etukäteen varattu hyvin. Myös myyntiin tulevat ylimääräiset pallot täytetään edellisenä päivänä. Täyttökaasu saadaan Agalta lahjoituksena ja täyttösuutin vuokrataan.

8  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Permalink

Vastaa