Pöytäkirja 2.9.2013

Hallituksen kokous

Läsnä (hallitus): Terhi Thure, Hanna Mäkelä, Miia Palmu, Oskari Kola, Anni Främling, Satu Tase, Laura Reiniaho, Minna Minkkinen, Marko Noponen ja Elina Turunen.

1  Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Terhi Thure avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2  Varapuheenjohtajan valinta

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Miia Palmu.

3  Sihteerin ja rahastonhoitajan valinta

Sihteeriksi valittiin Hanna Mäkelä ja rahastonhoitajaksi Mari Liikanen.

4  Muiden vastuuhenkilöiden valinta

Tapahtumavastaaviksi valittiin Miia Palmu ja Laura Reiniaho, talkookoordinaattoreiksi Satu Tase ja Elina Turunen, jäsenvastaavaksi Mari Liikanen ja kotisivuvastaavaksi Harri Välimäki.

5  Syksyn tapahtumat

Syksyn tapahtumista päätettiin seuraavaa:

  • eskareiden ja ekaluokkalaisten tutustumistapahtuma (pidetty)
  • ulkoilutapahtuma 1.10. 18.00-19.30, varapäivä 3.10.
  • disco 15.11. klo 18-20.30 (pääsymaksu 3 €)

6  Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokouksen tiistaisin 24.9., 29.10. ja 3.12 klo 18.00.

7  Muut asiat

Keskusteltiin liikenneturvallisuusasioista Eskon koulun lähettyvillä. Puhuttiin mm. hidastetöyssyistä, liikennevaloista ja kameravalvonnasta.

8  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

Permalink

Vastaa