Vuosikokouksen pöytäkirja 2.9.2013

Vuosikokous 2.9.2013

1  Kokouksen avaus

Terhi Thure avasi kokouksen klo 18.05.

2  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistujat ovat liitteessä 1.

3  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Terhi Thure ja sihteeriksi Hanna Mäkelä. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Tapanainen ja Kristiina Järvensivu.

4  Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

Esitettiin yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto kaudelta 2012-2013.

5  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistettiin tilinpäätös kaudelta 2012-2013 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

6  Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Terhi Thure.

7  Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi edelleen 10 jäsentä.

8  Erovuoroisten tilalle uuden jäsenten valitseminen

Erovuorossa ovat Miia Palmu, Harri Välimäki, Mari Liikanen, Kirsi W. ja Satu Tase. Jatkavia ovat Laura Reiniaho, Anni Främling, Hanna Mäkelä, Oskari Kola ja Sanna Härkönen. Sanna Härkönen ilmoitti eroavansa hallituksesta. Erovuoroisten tilalle valittiin Miia Palmu, Satu Tase, Minna Minkkinen, Marko Noponen, Krista Mäntynen ja Elina Turunen.

9  Toiminnantarkastajien valitseminen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Harri Välimäki ja Mia Andersin. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Essi-Noora Jylänki ja Sauli Saarinen.

10  Jäsenmaksuun suuruus

Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi 5 (viisi) euroa.

11  Talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin talousarvio kaudelle 2013-2014 (liite 2).

12  Toimintasuunnitelman vahvistaminen

Vahvistettiin toimintasuunnitelma kaudelle 2013-2014 (liite 3).

13  Ilmoituslehdestä päättäminen

Päätettiin virallisena ilmoituskanavana käyttää yhdistyksen internetsivuja (www.eskonkoulu.fi).

15  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Permalink

Vastaa