Pöytäkirja 21.10.2014

Läsnä: Hanna Västilä, Elina Turunen, Minna Minkkinen, Krista Mäntynen, Terhi Thure, Miia Palmu ja Oskari Kola. Sekä hallituksen ulkopuolisina Kristiina Järvensivu, Riitta Tapanainen, Eeva-Maija Kanervo ja Rehtori Hannu Tuure sekä hetken aikaa Hanna Mäkelä.

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Terhi Thure avasi kokouksen 18.35 ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksyttiin. Koulun edustaja Hannu Tuure halusi kohdat 5 ja 7 käytävän läpi kohdan 4 jälkeen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjat käytiin läpi ja allekirjoitettiin.

(pöytäkirjat: Vuosikokous ja hallituksen kokous 23.9.14.)

4. Talous

Yhdistyksen tilillä rahaa noin 3700,00. Tulossa valokuvista saatava raha. Tilillä myös 573e, joka nykyisten 1.lk ja 2a ja 2b luokan käytössä vielä. Jäänyt keväältä 2014 käyttämättä.

5. Koulun kuulumisia kertoi Hannu Tuure. Koulun henkilökuntaa vaihtunut jonkun verran. Koulussa on tänä lukuvuonna 3 resurssiopettajaa, joista yhdellä on oma luokka ja 2 resurssiopettajaa toimii kaikkien ryhmien kanssa. Yksi uusi opettajan virka on tulossa.

Terveydenhoitaja Hanne Friman on koululla ma,ti ja pe.

Koulun tämän vuoden teema on Tekniikka.

6. Disco  14.11.14. klo 18-20.30 asiat.

Pääsymaksu 3 e. Käytiin läpi pikaisesti Discoon liittyvät asiat. Puffa- asiat koonnut Mari Liikanen ja Sari Kola, yhdessä 6lk väen kanssa. Discon järkät kokoaa Elina ja ohjeistaa. Miia toimittaa Elinalle ohjeet päivitettynä. Terhi hoitaa monitoimiluokan ja lipunmyyntiasiat. Mari toimittaa vaihtokassat. Miia ja Eeva-Maija kokoaa Discon ohjelman ja muut toimijat. Miia pitää discon tsekkauslistan ajan tasalla ja infoaa muuta toimijaväkeä ja hallitusta. Tomi Turunen toimii discon DJ:nä. Eeva-Maija tekee mainoksen. Mainos jaetaan reppupostina pienille koululaisille ja Wilman/nettisivujen kautta muu mainonta. Wilma tiedotteen avulla kootaan talkooväkeä oppilaiden vanhemmista.

7. Lasten välinen Kiusaaminen- asiat.

Keskustelua yleisesti aiheesta. Kiva-koulu tiimi järjestää Eskon koululla infotilaisuuden vanhemmille KIVA koulu toiminnasta. Tilaisuudessa on mahdollista jutella asioista enemmän. Tästä tulee lisää tietoa Wilman kautta perheille. Keskusteltiin myös mahdollisten ulkopuolisten esiintyjien tulosta koululle, käymään kiusaamiseen liittyviä asioita oppilaiden kanssa läpi. Esimerkiksi Duudsonit tekee käyntejä kouluille, hinta 3000,00. Tätä pidettiin liian kalliina. Puhuttiin myös muista vaihtoehtoista ja mahdollisista yhteistyökumppaneista, jotka voisivat sponsoroida tämän kaltaisia teemapäiviä/ohjelmaa. Kysellään mahdollisia yhteistyökumppaneita ja pidetään asiaa mielessä. Vanhempainyhdistys pitää koulun Kiva-koulu toimintaa tärkeänä.

8. Muut asiat:

Välituntivälineistä ja välituntitoiminnasta puhuttiin. Koululla on välituntikäyttöön erilaisia leikki- ja liikuntavälineitä oppilaiden käyttöön.

9. Seuraava kokous, TO 4.12.14 klo 18.30.

10. Puheenjohtaja Terhi Thure päätti kokouksen klo 20.33.

Permalink

Vastaa