Pöytäkirja 23.9.2014 vuosikokous

Vuosikokous

1  Kokouksen avaus

Terhi Thure avasi kokouksen klo 18.37.

2  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistujat ovat liitteessä 1.

3  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Liikanen ja sihteeriksi Hanna Mäkelä. Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Minna Minkkinen ja Satu Tase.

4  Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

Esitettiin yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto toimintakaudelta 2013-2014.

5  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistettiin tilinpäätös toimintakaudelta 2013-2014 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

6  Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Terhi Thure.

7  Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 8 jäsentä.

8  Erovuoroisten tilalle uuden jäsenten valitseminen

Erovuorossa ovat Laura Reiniaho, Anni Främling, Hanna Mäkelä ja Oskari Kola. Jatkavia ovat Miia Palmu, Elina Turunen, Marko Noponen, Krista Mäntynen, Minna Minkkinen ja Satu Tase. Marko Noponen on sähköpostitse ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Erovuoroisten tilalle valittiin Mari Liikanen, Hanna Västilä ja Oskari Kola.

9  Toiminnantarkastajien valitseminen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Harri Välimäki ja Mia Andersin. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Mäkelä ja Laura Reiniaho.

10  Jäsenmaksuun suuruus

Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi 5 (viisi) euroa.

11  Talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin talousarvio toimintakaudelle 2014-2015 (liite 2).

12  Toimintasuunnitelman vahvistaminen

Vahvistettiin toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2014-2015 (liite 3).

13  Ilmoituslehdestä päättäminen

Päätettiin virallisena ilmoituskanavana käyttää edelleen yhdistyksen internetsivuja (www.eskonkoulu.fi).

15  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

Permalink

Vastaa