Pöytäkirja 25.8.2014

Hallituksen kokous

Läsnä: Terhi Thure, Hanna Mäkelä, Miia Palmu, Oskari Kola, Minna Minkkinen ja Laura Reiniaho.

1  Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja oli Terhi Thure ja sihteeri Hanna Mäkelä.

2  Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

3  Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen

Edellisien kokouksien pöytäkirjat allekirjoitettiin.

4  Koulun kuulumisia

Hannu Tuure oli paikalla kertomassa koulun kuulumisia.  Koululla on paljon uusia opettajia ja resurssiopettajia on kaksi. Keskusteltiin myös koulun ajankohtaisista asioista. Vanhempainilta pidetään 4.9. ja koulukuvauksenkin ajankohta on sovittu. Koulukuvaussopimus on voimassa tämän vuoden lisäksi myös ensi vuoden (optio).

5  Ulkoilutapahtuma 28.8.2014

Syksyn ulkoilutapahtuma pidetään yhdistettynä eskareitten ja ekaluokkalaisten tapaamisen kanssa jo 28.8. Käytiin vielä läpi käytännön järjestelyjä ja sovittiin tarjoilusta. Syksyn aikana on tarkoitus järjestää myös disco kuten aiempina vuosina.

6  Peliliivit

Päätettiin tilata koululle peliliivit laadukkaammasta materiaalista. Liivejä tilataan 10+10 kpl. Miia tarkistaa vielä koon. Liiveihin painetaan selkään numero ja eteen teksti ”Eskon koulu”. Tarkistetaan vielä mahdollisuus painattaa numero etupuolelle. Miia hoitaa tilauksen.

7  Vuosikokous

Vuosikokous sovittiin pidettäväksi ti 23.9. klo 18.30. Laadittiin yhdessä vuosikertomus ja toimintasuunnitelma. Hanna laatii talousarvion. Tarkistettiin vielä ketkä ovat erovuorossa.

Hallitusten tulee allekirjoittaa tilinpäätös, jotta saadaan vietyä se toiminnantarkastajille. Sovittiin, että ulkoilutapahtumassa on mahdollisuus allekirjoittaa. Jos ei pääse ulkoilutapahtumaan, täytyy allekirjoituksesta sopia erikseen mahdollisimman pian. Hanna lähettää vielä asiasta sähköpostia.

8  Muut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

9  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Permalink

Vastaa