Pöytäkirja 24.2.2014

Hallituksen kokous

Läsnä (hallitus): Terhi Thure, Minna Minkkinen, Miia Palmu, Oskari Kola, Satu Tase, Hanna Mäkelä ja Elina Turunen.

1  Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Terhi Thure avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hanna Mäkelä valittiin sihteeriksi.

2  Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

3  Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen

Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat allekirjoitettiin.

5  Esityslistakäytäntö

Keskusteltiin joulukuun 2013 kokouksessa käsitellystä tavasta laatia esityslista internet-sivuille (linkin kautta pääsy sivustolle). Päätettiin jatkaa käytäntöä ja kokouksissa on edelleen myös paperiversio käytettävissä. Esityslistalle tulevat asiat voi ilmoittaa myös puheenjohtajalle tai sihteerille riittävän ajoissa ennen kokousta.

4  Koulun kuulumisia

Koulun edustaja ei ollut paikalla, joten kuulumisia ei käsitelty. Kohdassa ”Muut asiat” käsitellään joitakin koululta ennen kokousta tulleita ehdotuksia.

5  Toteutunut rallitalkoo (Riihimäki-ralli 18.1.2014)

Yhdistyksen hallitus sekä 4- ja 5-luokkalaisten vanhemmat olivat töissä Riihimäki-rallissa. Lipunmyynnistä EK1:llä vastasi yhteensä kuusi 4- ja 5-luokkalaisten vanhempaa. Lipunmyynnistä saadut tulot menevät näiden luokkien opintoretkirahastoon. Järjestäjät antoivat vielä ylimääräisen lipunmyyntipalkkion, koska suurin osa lipuista myytiin ennakkopakettina, eikä varsinaisissa lipunmyyntipisteissä. EKVY:n hallitus vastasi EK1 puhvetista. Puhvetista saadut tulot ohjautuvat vanhempainyhdistyksen kautta kaikille oppilaille suunnattuun toimintaan. Satu oli koonnut tapahtumasta erillisen palautteen, joka myös käsiteltiin kokouksessa.

6 Peruuntunut ulkoilutapahtuma

Huonojen sääolojen vuoksi 11.2. pidettäväksi suunniteltu ulkoilutapahtuma jouduttiin peruuttamaan. Varapäiväksi suunniteltiin 4.3.2014. Mikäli luistelujäätä ei tuolloin ole, peruutetaan koko tapahtuma tältä keväältä.

Yhdistys sai lahjoituksena Lemminkäinen Infralta 10 kpl huomioliivejä. Huomioliivejä voidaan käyttää erilaisissa tapahtumissa. Päätettiin nimikoida liiveihin vanhempainyhdistyksen nimi.

7  Disco 14.3.2014

Disco pidetään 14.3.2014. Järjestelyt ovat jo pitkällä tilojen, puhvetin ja vastuuhenkilöiden osalta. Järjestelyihin liittyvät muistilistat ja ohjeet ovat tarkistettu edellisen tapahtuman jälkeen. Talkooporukkaa järjestysmiehiksi ja toimintarasteille kysytään sähköpostilla. Hanna laatii mainoksen.

8  Kevättapahtuma

Päätettiin pitää kevättapahtuma vappuaattona 30.4.2014 klo 17-19. Tapahtumasta pidetään erillinen suunnittelupalaveri ti 18.3. klo 18.00 koululla. Kaikki ideat tapahtuman sisällöksi ovat tervetulleita! Ennen kokousta tulleet ideat voi lähettää Miialle, joka kokoaa ne.

9  Muut asiat

4-luokalta olisi lähdössä yleisurheilun Hese-kisaan oppilaita ja he kysyvät matka-avustusta Tampereelle. Vanhempainyhdistys päätti olla tukematta matkaa, koska kisapaikka on aika kaukana. Lisäksi kilpailu on internet-sivujen mukaan tarkoitettu 5.- 6. -luokkalaisille.

Koulun opettaja on kysynyt vanhempainyhdistyksen mahdollisuutta hankkia koulun käyttöön peliliivit erilaisia turnauksia varten. Vanhempainyhdistys päätti hankkia 2 x 10 kpl liivejä logo- ja numeropainatuksella. Miia hoitaa asian.

Vanhempainyhdistykseltä on kysytty avustusta Vertaissovittelukoulutuksen rahalliseen tukemiseen. Vanhempainyhdistys päätti ole tukematta koulutusta. Yhdistys katsoo, että vertaissovittelu toimii paremmin yläkoulun puolelle. Lisäksi Eskon koululla on jo  käynnissä KiVa-koulutoiminta, jota kehitetään koko ajan.

Koululla pidetään sählyturnaus 12.4.2014 klo 10-. Aiempina vuosina turnauksessa ei ole ollut puhvettia. Päätettiin selvittää vanhempainyhdistyksen mahdollisuutta pitää puhvetti tapahtumassa. Satu selvittelee asiaa.

14  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06.

Permalink

Vastaa