Vuosikokouspöytäkirja 27.9.2011

Eskon koulun vanhempainyhdistyksen ry:n vuosikokouspöytäkirja

Aika: 27.9.2011, klo 19. Paikka: Eskon koulun monitoimiluokka. Läsnä: Anni Främling, Mari Liikanen, Miia Palmu, Laura Reiniaho, Minna Koskela, Terhi Thure, Harri Välimäli, Satu Tase, Essi-Noora Jylänki, Leena Valli, Mirkka Anttalainen, Riitta Kurkela.

1. Puheenjohtaja Anni Främling avasi kokouksen klo 19.05.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu jaettiin koteihin 19.9.

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Välimäki sihteeriksi Riitta Kurkela sekä pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirkka Anttalainen ja Leena Valli, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Yhdistyksen toimintakertomuksen esitteli Riitta Kurkela, tilit ja toiminnantarkastajien lausunnon edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta 2010 – 2011 esitteli Mari Liikanen.

5. Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2010 – 2011. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle, kuten toiminnantarkastajat olivat suositelleet lausunnossaan.

6. Hallitukselle valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2011 – 2012 Terhi Thure

7. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 10 jäsentä.

8. Hallituksesta erosivat Krista Winberg, Liinu Nikurautio ja Jukka Thure. Valittiin uusiksi jäseniksi hallitukseen Mari Liikanen, Satu Tase ja Kirsi Wahlroos. Arvottiin erovuoroisiksi jäseniksi Miia Palmu ja Harri Välimäki, jotka valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksessa jatkavat Anni Främling, Laura Reiniaho, Minna Koskela, Essi-Noora Jylänki, Riitta Kurkela.

9. Valittiin toiminnantarkastajiksi Mirkka Anttalainen ja Sauli Saarinen sekä varatoiminnantarkastajiksi Salla Rajala ja Hanna Mäkelä tarkastamaan kuluvan kauden 2011 – 2012 hallintoa ja tilejä.

10. Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi varsinaisilta jäseniltä viisi (5) euroa henkilöltä sekä kannatusjäsenmaksuksi 20 euroa.

11. Vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma kuluvaa toimintakautta 2011 – 2012 varten, mitkä ovat pöytäkirjan liitteinä.

12. Muut esille tulevat asiat käsiteltiin kokouksen päättymisen jälkeen, sillä ne eivät olleet vuosikokouksen päätösasioista.

13. Kokous päätettiin klo 19.45.

 

Harri Välimäki Riitta Kurkela

puheenjohtaja sihteeri

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Mirkka Anttalainen Leena Valli

 

Permalink

Vastaa