Toimintasuunnitelma 2011-2012

Eskon koulun vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelma 2011-12

Eskon koulun vanhempainyhdistyksen motto on ”Yhteistä tekemistä kouluyhteisön hyväksi”. Tämän ajatuksen taustalla on vanhempien tahto tukea koulun yhteisöllisyyttä ja positiivisen koulukulttuurin lisääntymistä. Haluamme vaikuttaa siihen, että koko koulun yhteishenkeä ja yhteisiä toimintatapoja kehitetään tietoisesti.

1.Koulutyön rahallinen tukeminen

Vanhempainyhdistys tukee Eskon koulun oppilaiden luonto-, museo- ja teatteriretkiä ym. opettajien järjestämää toimintaa rahallisesti. Vanhempainyhdistys voi myös tukea koululla järjestettäviä musiikki-, teatteri ym. tilaisuuksia.

2. Koulun yhteisöllisyyden tukeminen

Vanhempainyhdistys pyrkii järjestämään yhteisiä tapahtumia oppilaille ja vanhemmille. Kerran vuodessa järjestetään lapsille tai koko perheelle yhteinen ulkoilu-, liikunta-, tai vastaava tapahtuma. Lasten iloksi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella disco, mihin pyritään sisällyttämään myös toiminnallinen osuus. Opettajat ovat erittäin tervetulleita mukaan tapahtumiin ja niiden rakentamiseen.

3. Yhteistyö koulun opettajien kanssa

Vanhempainyhdistys pyrkii käymään vuoropuhelua opettajainhuoneen kanssa, jotta se on tietoinen koulua koskevista ajankohtaisista asioista. Koulun edustaja on läsnä yhdistyksen hallituksen kokouksissa.

4. Aloitteiden tekeminen

Tarvittaessa otetaan kantaa Eskon koulua koskeviin kysymyksiin sekä tehdään aloitteita.

5. Tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan koteihin reppuviestein sekä nettisivuillaan http://www.eskonkoulu.fi. Sivut ovat koko koulun yhteiset sivut, joiden avulla myös vanhempainyhdistys haluaa osallistua koulun kehittämiseen. Tiivistetään yhteistyötä ja viestintää koulun oppilaskunnan kanssa. Vanhempien aktivoimiseksi jatkamme edelleen kaikille avoimia kokouksia.

6. Varainkeruu

Yhdistys jatkaa varainkeruuta keräämällä jäsen-/ kannatusmaksuja, tekemällä talkoita, hakemalla toiminta-avustuksia sekä pitämällä järjestämissään tapahtumissa puffettia, arpajaisia yms.

7. Muuta

Yhdistys muistaa keväällä Eskon koulussa työnsä päättäneitä oppilaita.

Permalink

Vastaa